**กรุณากด F5 เพราะความสมมาตร กลับมาแล้ววววว**


สำหรับเอนทรี่ประจำวันนี้ ตรงกับวันที่ 9 เดือนพฤศจิกายน หากใครยังระลึกความหลังได้ว่า 21ปีของวันนี้เป็นวันที่ประชาชนชาวเยอรมนีทั้งสองฝั่งรวมพลังกันทำลายกำแพงที่ปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่าง นั่นก็คือ "กำแพงเบอร์ลิน"
 
 
 
ไหนๆ ตอนนี้ลุดวิกจากด๊อยส์มาไซไคยูริไปเรียบร้อย(ไหงกลับไปเปลี่ยนธีมน้องคิดล่า หุหุ..) วันนี้ก็มาลองเขียนเอนทรี่ระดับติดดาวรองจากเอนทรี่ฉลองวันเกิดผู้กองและเป็นสาเหตุของการรวมประเทศเยอรมนีอีกครั้งนึงค่ะ


 

 
 
 
กำแพงเบอร์ลิน (เยอรมัน: Berliner Mauer อังกฤษ: Berlin Wall) เป็นกำแพงที่กั้นเบอร์ลินตะวันตกออกจากเยอรมนีตะวันออกโดยรอบ เริ่มทำการก่อสร้างเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2504 (ค.ศ. 1961) และตั้งอยู่เป็นระยะเวลา 28 ปี มีความยาวทั้งสิ้น 155 กิโลเมตร
(จากรูป กำแพงเบอร์ลินถ่ายจากเยอรมันตะวันตก)
 
 
จุดประสงค์ของการสร้างกำแพงเบอร์ลิน:

เมื่อหลังสงครามโลกครั้งที่2จบลง ประเทศเยอรมนีเป็นฝ่ายพ่ายแพ้ในสงครามโลก (หนึ่งในกลุ่มอักษะ นอกจากอิตาลี ญี่ปุ่น) หลังจากนั้นเยอรมนีถูกแบ่งเป็นสองประเทศคือ เยอรมนีตะวันตก กับ เยอรมนีตะวันออก สาเหตุหลักที่สร้างกำแพงนี้เพื่อปิดกั้นพรมแดนเบอร์ลินตะวันตกซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเยอรมันตะวันตก ออกจากเยอรมนีตะวันออกที่โอบล้อมอยู่โดยรอบ

ในเยอรมันตะวันออก กำแพงเบอร์ลินคือแนวเขตแดนที่มั่นคง และสัญลักษณ์ของการต่อต้านทุนนิยม แต่สำหรับโลกเสรีแล้ว เป็นสัญลักษณ์ของความขัดแย้งระหว่างระบบทุนนิยมของยุโรปตะวันตกภายใต้การนำของสหรัฐอเมริกากับระบบคอมมิวนิสต์ของยุโรปตะวันออกภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต หรือที่เรียกกันว่า สงครามเย็น นั่นเอง กำแพงเบอร์ลิน ทำให้กรุงเบอร์ลินฝั่งตะวันตก กลายเป็นเสมือนหน้าต่างสู่เสรีภาพ
 
 
ก่อนที่กำแพงจะเกิด:

 
ในปี ค.ศ. 1945 ภายหลังกองทัพนาซีเยอรมัน (ภายใต้การนำของอดอล์ฟ ฮิตเลอร์) ได้พ่ายในสงครามโลกครั้งที่สอง กองทัพสัมพันธมิตรได้เข้ายึดครองประเทศเยอรมัน และต่อมา 4 ประเทศมหาอำนาจที่เป็นแกนนำในสงครามครั้งนั้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหภาพโซเวียต ได้ทำสนธิสัญญาในการแบ่งการดูแลประเทศเยอรมันออกเป็น 4 ส่วนภายใต้การดูแลของแต่ละประเทศ และเช่นกัน กรุงเบอร์ลิน เมืองหลวงของประเทศ ได้ถูกแบ่งเขตการปกครองออกเป็น 4 ส่วนเช่นเดียวกัน

ปีต่อมา เยอรมนีภายใต้การปกครองของ 3 ประเทศ ได้แก่ สหรัฐอเมริกา อังกฤษ และฝรั่งเศส รวมกันจัดตั้งเป็นประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี หรือ เยอรมันตะวันตก ในขณะที่เยอรมนีส่วนที่อยู่ภายใต้การปกครองของสหภาพโซเวียต ได้จัดตั้งเป็นประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยเยอรมนี หรือ เยอรมันตะวันออก

ในช่วงแรก ประชาชนของทั้งสองประเทศสามารถเดินทางข้ามแดนไปมาหาสู่กันได้เป็นปกติ แต่เมื่อเวลาผ่านไปนานขึ้น ความแตกต่างระหว่างการปกครองแบบประชาธิปไตยในเยอรมันตะวันตกและการปกครองในระบบคอมมิวนิสต์ในเยอรมันตะวันออกมีความแตกต่างที่เด่นชัดขึ้น ในขณะที่เยอรมันตะวันตกได้รับการพัฒนาและฟื้นฟูประเทศ อาคารบ้านเรือนต่างๆ ที่พังทลายในช่วงสงครามโลกได้รับการบูรณะ ส่วนเยอรมันตะวันออกทุกอย่างกลับสวนทางกัน ยิ่งไปกว่านั้นธุรกิจทุกอย่างถูกเปลื่ยนมือไปเป็นของรัฐ เป็นเหตุให้ผู้คนพากันอพยพข้ามถิ่นจากเยอรมันตะวันออก ไปยังเยอรมันตะวันตกกันมากขึ้น เฉพาะในปี ค.ศ. 1961 เพียงปีเดียว ซึ่งมีข่าวลือว่าทางเยอรมันตะวันออกจะปิดกั้นพรมแดนระหว่างสองประเทศ ทำให้ผู้คนกว่า 3 ล้านคน พากันอพยพไปยังเยอรมันตะวันตก และเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้รัฐบาลเยอรมันตะวันออกภายใต้การควบคุมของสหภาพโซเวียตได้เร่งสร้างกำแพงกันแนวระหว่างสองประเทศ และรวมไปถึงแนวกำแพงที่ปิดล้อมกรุงเบอร์ลินฝั่งตะวันตกอีกด้วย
 
 
เริ่มก่อสร้างกำแพง:
 
 
ผลจากการย้ายออกของชาวเยอรมันตะวันออกที่มีมากเกินไปพอที่จะควบคุมได้ รัฐบาลเยอรมันตะวันออกในขณะนั้นจึงได้สร้างกำแพงกั้นระหว่างประเทศเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก ว่ากันว่า แนวกำแพงที่กั้นระหว่างสองประเทศนี้ยาวเป็นอันดับสองรองจากกำแพงเมืองจีนทีเดียว

ในส่วนของกรุงเบอร์ลิน นครหลวงของประเทศทั้งสอง มีที่ตั้งอยู่ใจกลางประเทศเยอรมันตะวันออก ดังนั้น นครเบอร์ลินฝั่งตะวันตกจึงถูกปิดล้อมด้วยเยอรมันตะวันออกรอบด้าน ในวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2507 เป็นวันแรกที่มีการสร้างกำแพงเพื่อปิดล้อมกรุงเบอร์ลินตะวันตก และเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามเย็นในยุคนั้น

(จากภาพ คนงานกำลังก่อสร้างกำแพงเบอรลินทางตะวันออกเมื่อวันที่ 20 พ.ย. 1961)

กำแพงเบอร์ลิน ถูกใช้งานเป็นเวลา 28 ปี ในช่วงเวลานี้ มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างและรูปแบบของกำแพงถึง 4 ครั้ง แต่ละครั้งจะเพิ่มความแข็งแรงและความสูงของกำแพงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ เพื่อป้องกันการหลบหนีของชาวเยอรมันตะวันออก เนื่องจากกำแพงกันระหว่างเยอรมันตะวันออกและเยอรมันตะวันตก มีจุดเปราะบางที่สุดที่กรุงเบอร์ลินนี่เอง กำแพงเบอร์ลินทั้ง 4 รุ่นมีพัฒนาการดังนี้
 
 
- กำแพงรุ่นที่ 1 เริ่มสร้างเมื่อวันที่ 13 สิงหาคม พ.ศ. 2507 เป็นแนวรั้วลวดหนาม เป็นการสร้างชั่วคราวเพื่อป้องกันการอพยพของประชาชน เป็นกำแพงเบอร์ลินรุ่นที่มีอายุใช้งานสั้นที่สุด

- กำแพงรุ่นที่ 2 เป็นกำแพงก่ออิฐถือปูน ถูกสร้างขึ้นแทนกำแพงรั้วลวดหนามทันทีที่กำแพงรั้วลวดหนามเสร็จสมบูรณ์ แต่กำแพงก่ออิฐถือปูนนี้ก็ไม่แข็งแรงพอที่ปิดกั้นความปรารถนาในการแสวงหาเสรีภาพของประชาชน มีความพยายามในการหลบหนีด้วยการทำลายกำแพงเกิดขึ้นหลายครั้ง

- กำแพงรุ่นที่ 3 เป็นรั้วคอนกรีตสำเร็จรูป ถูกสร้างขึ้นเพื่อให้เกิดความแข็งแรง และความสูงเพิ่มขึ้น
 
- กำแพงรุ่นที่ 4 ถูกสร้างในปี ค.ศ. 1975 เป็นแผ่นคอนกรีตสำเร็จรูปขนาดกว้าง 1.2 เมตร สูง 3.6 เมตร จำนวนกว่า 45,000 แผ่นถูกต่อเป็นแนวรอบกรุงเบอร์ลินตะวันตกเชื่อมต่อด้วยท่อคอนกรีตที่ด้านบนกำแพง กำแพงรุ่นนี้ถูกใช้งานจนกระทั่งถึงการล่มสลายในปี ค.ศ. 1989 และเป็นกำแพงเบอร์ลินรุ่นที่ถูกนำไปแสดงในพิพิธภัณฑ์ และสถานที่ต่าง ๆ ในปัจจุบัน ในการก่อสร้างกำแพงเบอร์ลินรุ่นที่ 4 ใช้